Organizačný výbor Ceny Krupiny ďakuje všetkým sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí finančne a svojou obetavou prácou zabezpečili šťastný a bezproblémový priebeh podujatia !!!

By | 24. Apríl 2011

Výsledky a foto kliknutím na “Cena Krupiny 2011”

Video z etapy po kliknutí tu: http://www.katv.sk/index.php?stranka=030509

One thought on “Organizačný výbor Ceny Krupiny ďakuje všetkým sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí finančne a svojou obetavou prácou zabezpečili šťastný a bezproblémový priebeh podujatia !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *