Monthly Archives: August 2018

Vyhodnotenie KCL 2018

Vyhodnotenie KCL 2018 sa uskutoční dňa 7. 9. 2018 o 17:00 hod. v budove sklenárstva na Kuzmányho ulici. Tešíme sa na účastníkov KCL 2018.