KCL – spoločné tréningy cyklistov 2019

By | 5. Jún 2019

CK Krupina usporiada počas letných prázdnin spoločné tréningy cyklistov. Môžu sa ich zúčastniť priaznivci cyklistiky, ktorých bicykel vyhovuje technickým predpisom pre jazdu na cestných komunikáciách. Osoby mladšie, ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. Jazdiť sa bude za plnej premávky, preto každý účastník musí ovládať a dodržiavať dopravné predpisy podĺa zákona č.: 8/2009 Z. z. o cestnej premávke https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

Každý účastník sa tréningu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, preto CK Krupina neručí za škody účastníkov im vzniknuté a nimi spôsobené. Svoje jazdy si môžu účastníci medzi sebou porovnávať, pričom sa rozdelia podľa veku. Začiatok tréningov je o 17:00 hod.

Rozpis tréningov:

1. 26. 6. 2019 Nová Hora
2. 3. 7. 2019 Bzovík – Litava – Senohrad – Bzovík
3. 10. 7. 2019 Vajsov – Nová Hora
4. 17. 7. 2019 Litava – Cerovo
5. 24. 7. 2019 Bzovík – Litava – Cerovo – Jalšovík – Bzovík
6. 31. 7. 2019 Krupina – Dráhy
7. 7. 8. 2019 Pliešovské okruhy
8. 14. 8. 2019 Krupina  – Gubáň
9. 21. 8. 2019 Bzovík – Mladonice – Bzovík

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *