Ferkovi Haluzovi a jeho rodine

By | 7. November 2021

Milý náš Feri, tvoj humor, dobré srdce a ochota kedykoľvek pomôcť nám budú neskutočne chýbať. Bol si zakladajúcim členom CK Krupina a v klube si pôsobil 26 rokov. V mene všetkých cyklistov a CK KRUPINA vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine. Je nám to veľmi ľúto. Všetci, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku… Ferko, odpočivaj v pokoji. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *