KCL 2014

Krupinská cyklistická liga 2014
rozpis etáp-propozície – 9. kôl štart každého kola v stredu 17,00 hod

25. jún 2014
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

2. júl 2014
Bzovík- Senohrad -Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

9. júl 2014
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

16. júl 2014
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

23. júl 2014
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom

30. júl. 2014
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

6. aug. 2014
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

13. aug. 2014
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

20. aug. 2014
Bzovík-Senohrad- Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu 17,00 hod. za každého počasia, prezentácia 16,40 – 16,55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v doprovode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2014 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5o okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

 

mapy etáp:

 

1. KOLO KCL 2014 Časovka Nová Hora

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. 15-18 roční Gajdošík Ján 10:59
1. 19-39 roční Máčaj Ondrej 09:53
2. Čunderlík Róbert 10:42
3. Gajdošík Štefan 10:56
4. Ganc Marek 11:20
5. Gajdošík Marek 13:32
6. Černica Dominik 14:12
7. Benko Vladimír 21:31
1. 40 a viac Kyseľ Ján 12:02
2. Valica Peter 12:23
3. Macoška Jaroslav 14:26
4 Haluz Augustín 14:52
5. Klement Ján 19:42
1. Ženy a dievčatá Macošková Nina 27:33

 

2. KOLO KCL 2014 Bzovík – Senohrad – Bzovík

Poradie Kategória Meno priezvisko
1. 15-18 roční Gajdošík Ján
2. Ganc Marek ml.
1. 19-39 roční Debnár Miroslav
2. Rusina Rudolf
3. Gajdošík Štefan
4. Ganc Marek st.
5. Fraňo Martinst
6. Gajdošík Marek
7. Černica Dominik
8. Macoška Jaroslav
9. Benko Vladimír
10. Čunderlík Róbert
11. Vician Rudolf
1. 40 a viac Kyseľ Ján
2. Klement Ján
3. Haluz Augustín
4. Valica Peter

 

3. KOLO KCL 2014 časovka Vajsov

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. do 14 rokov Klement Mário 23:20
1. 15-18 roční Ganc Marek ml. 13:56
1. 19-39 roční Mačaj Ondrej 12:19
2. Čundrlík Róbert 12:53
3. Gajdošík Štefan 13:10
4. Ganc Marek st. 13:23
5. Gajdošík Marek 15:08
1. 40 a viac roční Kyseľ Ján 13:54
2. Valica Peter 14:41
3. Klement Ján 15:49
4. Macoška Jaroslav 16:09
5. Haluz Augustín 17:06
1. Ženy a dievčatá Macošková Nina 29:10

 

4. KOLO KCL 2014 Babiná

Poradie Kategória Meno priezvisko
1. do 14 rokov Klement Mário
1. 19-39 roční Gajdošík Štefan
2. Debnár Miroslav
3. Haring Martin
4. Máčaj Ondrej
5. Čunderlík Róbert
6. Bendžo Andrej
7. Ganc Marek
8. Gajdošík Marek
1. 40 a viac roční Kyseľ Ján
2. Valica Peter
3. Klement Ján
4. Macoška Jaroslav
1. Ženy a dievčatá Hanesová Lívia

 

5. KOLO KCL 2014 Krupina – Rázdiel

Poradie Kategória Meno priezvisko
1. do 14 rokov Tuhársky Patrik
Lutter Marek
1. 15-18 roční Zimány Kristián
Gajdošík Ján
1. 19-39 roční Rusin Rudolf
2. Máčaj Ondrej
3. Gajdošík Štefan
4. Gajdošík Marek
5. Černica Dominik
1. 40 a viac roční Kyseľ Ján
2. Longauer Ladislav
3. Valica Peter
4. Macoška Jaroslav

 

6. KOLO KCL 2014 Pliešovce – okruhy

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. do 14 rokov Klement Mário 36:00
1. 15-18 roční Gajdošík Ján 24:50
2. Zimány Kristián
1. 19-39 roční Debnár Miroslav 24:06
2. Rusina Rudolf 24:12
3. Fraňo Martin 24:17
4. Máčaj Ondrej 24:41
5. Čunderlík Róbert 24:54
6. Gajdošík Štefan 26:34
7. Bendžo Andrej 26:44
8. Ganc Marek 27:02
9. Mlynár Andrej 28:04
10. Gajdošík Marek 28:05
11. Černica Dominik 30:17
1. 40 a viac roční Longauer Ladislav 26:57
2. Valica Peter 28:17
3. Klement Ján 30:15
4. Macoška Jaroslav 30:16
5. Haluz Augustín 33:28
1. Ženy a dievčatá Hanesová Lívia 28:06

 

7. KOLO KCL 2014 Babinské okruhy

Poradie Kategória Meno priezvisko
1. 15-18 roční Gajdošík Ján
1. 19-39 roční Gajdošík Štefan
2. Debnár Miroslav
3. Mačaj Ondrej
4. Ganc Marek
5. Bendžo Ondrej
6. Čunderlík Róbert
7. Gajdošík Marek
8. Černica Dominik
9. Benko Vlado
1. 40 a viac Kyseľ Ján
2. Klement Ján
3. Valica Peter
4. Macoška Jaroslav
5. Haluz Augustín
6. Mgr. Hecl Marián
1. Ženy a dievčatá Meľagová Jana
2. Ďuricová Adriana

 

8. KOLO KCL 2014 Gubáň – časovka

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. do 14 rokov Klement Mário 33:29
1. 15-18 roční Gajdošík Ján 13:40
1. 19-39 roční Máčaj Ondrej 12:39
2. Debnár Miro 12:53
3. Hraško Miro 13:16
4. Čunderlík Róbert 13:26
5. Gajdošík Štefan 13:38
6. Ganc Marek 14:04
7. Mlynár Andrej 15:07
8. Gajdošík Marek 16:10
9. Černica Dominik 17:50
1. 40 a viac roční Kyseľ Ján 14:07
2. Valica Peter 15:05
3. Macoška Jaroslav 16:47
4. Klement Ján 17:35
5. Haluz Augustín 19:29
6. Mgr. Hecl Marián 33:05

 

9. KOLO KCL 2014 Bzovík–Senohrad–Bzovík

Poradie Kategória Meno priezvisko
1. do 14 rokov Klement Mário
1. 15-18 roční Gajdošík Ján
2. Zimány Kristián
1. 19-39 roční Gajdošík Štefan
2. Mačaj Ondrej
3. Čunderlík Róbert
4. Rusina Rudolf
5. Ganc Marek
6. Mlynár Andrej
7. Gajdošík Marek
8. Štefánek Michal
1. 40 a viac Kyseľ Ján
2. Valica Peter
3. Klement Ján
4. Macoška Jaroslav
5. Haluz Augustín
6. Machovič Jozef
7. Mgr. Hecl Marián

 

CELKOVÉ VYHODNOTENEI KCL 2014: KCL2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *