KCL 2013

Výsledky 2013:

1.kolo-KCL-2013  2.kolo-KCL-2013  3.kolo-KCL-2013 (6)  4.kolo-KCL-2013 (4)   5.kolo-KCL-2013nove  6.kolo-KCL-2013-4 (1)     7.kolo-KCL-2013-6 (1)

8.kolo-KCL-2013   kcl-2013-kon.výsledky.1-druhá-castodt kcl-2013-kon.výsledky.1odt

výsledky rok 2012:

1.kolo KCL 2012      2.kolo KCL 2012    KCL-12-5.kolo_   8.kolo kcl12

3.kolo KCL 2012      KCL 12 4.kolo     KCL-12-6.kolo_      9.kolo KCL 2012

kcl 2012 kon.výsledky.1odt      kcl 2012 kon.výsledky.1 druhá castodt

Výsledky rok  2011:

1.kolo KCL 2011                 4.kolo-KCL-2011          7.kolo-KCL-2011           

2.kolo-KCL-2011                           5.kolo-KCL-2011              8.kolo-KCL-2011

3.kolo KCL 2011                              6.kolo-KCL-2011               9.kolo-KCL-2011 (1)

konečné poradie kcl 2011

 

Výsledky rok 2010:

KCL-10-1.kolo_1 KCL-10 -6.kolo_

KCL-10-2.kolo_1[1] KCL-10 -7.kolo_

3.kolo kcl 2010 KCL10 8.kolo H.vrch

kcl 4.kolo 2010 KCl 10 9.kolo

5.kolo KCL 10 konečné poradie KCL 2010

 

Krupinská cyklistická liga 2013 rozpis etáp-propozície
9. kôl štart každého kola v stredu 17,00 hod

26. jún 2013
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

3. júl 2013
Bzovík- Senohrad -Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

10. júl 2013
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

17. júl 2013
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

24. júl 2013
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom

31. júl. 2013
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

7. aug. 2013
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

14. aug. 2013
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

21. aug. 2013
Bzovík-Senohrad- Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu 17,00 hod. za každého počasia, prezentácia 16,40 – 16,55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v doprovode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2013 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora.

Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu

2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov

3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov  po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526

2.etapa  Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov

3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5o okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.

4.etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište  Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

mapky etáp:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *