Zákon 440/2015 z. z.

Podpora mládeže do 23 rokov za rok 2018 


Príjem: 454,- €


Výdaj:

  1. Outdoor Zvolen – cyklomateriál – 121,97 €
  2. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 69,21 €
  3. Outdoor Zvolen – cyklomateriál – 49,97 €
  4. Centrum športovej medicíny – 40,- €
  5. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 25,20 €
  6. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 130,10 €
  7. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 29,70 €


Štátna dotácia športovcov do 23 rokov za rok 2017  


Príjem prostredníctvom SZC: 1516,20 €


Výdaj:

  1. NYNA s. r. o. – cyklooblečenie – 1378,68 €
  2. BIKEPRO SK s. r. o. – cyklomateriál – 682,60 €