Zákon 440/2015 z. z.

Štátna dotácia športovcov do 23 rokov za rok 2017  


Príjem prostredníctvom SZC: 1516,20 €


Výdaj:

  1. NYNA s. r. o. – cyklooblečenie – 1378,68 €
  2. BIKEPRO SK s. r. o. – cyklomateriál – 682,60 €