Zákon 440/2015 z. z.

Podpora mládeže do 23 rokov za rok 2019 


Príjem: 510,- €


Výdaj:

 1. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 51,48 €
 2. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 74,52 €
 3. MUDr. Patka- lekárska prehliadka – 40,00 €
 4. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 58,00 €
 5. NYNA s. r. o. – cyklooblečenie – 334,84 €


Podpora mládeže do 23 rokov za rok 2018 


Príjem: 454,- €


Výdaj:

 1. Outdoor Zvolen – cyklomateriál – 121,97 €
 2. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 69,21 €
 3. Outdoor Zvolen – cyklomateriál – 49,97 €
 4. Centrum športovej medicíny – 40,- €
 5. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 25,20 €
 6. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 130,10 €
 7. Branislav Veis Krupina- cyklomateriál – 29,70 €


Štátna dotácia športovcov do 23 rokov za rok 2017  


Príjem prostredníctvom SZC: 1516,20 €


Výdaj:

 1. NYNA s. r. o. – cyklooblečenie – 1378,68 €
 2. BIKEPRO SK s. r. o. – cyklomateriál – 682,60 €