KCL 2018

Krupinská cyklistická liga 2018
rozpis etáp-propozície – 9 kôl, štart každého kola je vždy v stredu o 17:00 hod.

27. jún 2018
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

4. júl 2018
Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík etapa s hromadným štartom

11. júl 2018
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

18. júl 2018
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

25. júl 2018
Bzovík (štart pri hrade)-Trpín-Litava križovatka Cerovo-Cerovo-Jalšovík-Bzovík (cieľ pri družstve) 23 km

1. aug. 2017
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

8. aug. 2018
Krupina-Dráhy (Časovka jednotlivcov)

15. aug. 2018
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

22. aug. 2018
Bzovík-Mladonice-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu o 17:00 hod. za každého počasia, prezentácia o 16:40 – 16:55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2017 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.
4. Časovka Krupina-Dráhy je dlhá 4 km, štart je za zberným dvorom.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5 okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

mapy etáp:

 


1. KOLO /VÝSLEDKY/ ČASOVKA Nová Hora

Kategória: 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 10:41

Kategória: 19–39 roční

 1. Dudák Matej 11:14
 2. Černica Dominik 15:34
 3. Legner Ľubomír 17:20

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 12:08
 2. Valica Peter 13:05
 3. Gajdošík Marek 13:23
 4. Repiský Marian 13:24
 5. Klement Ján 15:09
 6. Haluz Augustín 16:25
 7. Ungvarský Ján 16:26
 8. Machovič Jozef 19:45

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 14:33
 2. Bukovenová Henrieta 16:43
 3. Sýkorová Natália 19:30

2. KOLO /VÝSLEDKY/ Bzovík – Litava – Bzovík

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 46:00
 2. Dudák Matej 46:54
 3. Lauko Tomáš 56:42
 4. Legner Ľubomír 1:00:00

Kategória 40 roční a starší

 1. Repiský Marian 48:50
 2. Ganc Marek 48:51
 3. Valica Peter 48:52
 4. Gajdošík Marek 53:20
 5. Haluz Augustín 58:11
 6. Ungvarský Ján 1:01:40
 7. Klement Ján 1:05:46
 8. Machovič Jozef 1:10:00

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 1:01:45

3. KOLO /VÝSLEDKY/ Časovka Vajsov

Kategória: 19–39 roční

 1. Černica Dominik 17:45
 2. Legner Ľubomír 18:50

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 13:58
 2. Valica Peter 14:40
 3. Gajdošík Marek 14:49
 4. Repiský Marián 15:23
 5. Haluz Augustín 17:01
 6. Klement Ján 17:06
 7. Machovič Jozef 21:27
 8. Hecl Marián 29:50

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 16:36

4. KOLO /VÝSLEDKY/ Babinské okruhy

Kategória: 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 30:45
 2. Ďuriš Michal 32:10

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 30:45
 2. Králik 30:45
 3. Houda 30:45
 4. Lauko
 5. Černica Dominik
 6. Legner Ľubomír

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 31:56
 2. Gajdošík Marek 33:05
 3. Ľalík Vladislav 33:05
 4. Repiský Marián 33:05
 5. Haluz Augustín 37:50
 6. Ungvarský Ján 38:10
 7. Klement Ján 38:20

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 38:20

5. KOLO /VÝSLEDKY/ Bzovík – Cerovo – Litava – Bzovík

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej
 2. Lauko Tomáš
 3. Gregáň Rado
 4. Černica Dominik
 5. Legner Ľubomír

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján
 2. Ganc Marek
 3. Repiský Marian
 4. Gajdošík Marek
 5. Macko Pavel
 6. Valica Peter
 7. Haluz Augustín
 8. Klement Ján
 9. Ungvarský Ján
 10. Machovič Jozef

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória
 2. Machovičová Ľubica

6. KOLO /VÝSLEDKY/ Pliešovské okruhy

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej
 2. Houda Lukáš
 3. Lauko Tomáš
 4. Černica Dominik

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján
 2. Ľalík Vladislav
 3. Gajdošík Marek
 4. Repiský Marián
 5. Klement Ján
 6. Valica Peter
 7. Haluz Augustín

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória

7. KOLO /VÝSLEDKY/ Dráhy – časovka

Kategória: do 14 rokov

 1. Ungvarský Marko 20:03

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 9:46
 2. Lauko Tomáš 12:12
 3. Haluz Lukáš 13:08
 4. Černica Dominik 14:12
 5. Ruman Peter  15:02
 6. Legner Ľubomír 15:40

Kategória 40 roční a starší

 1. Ľalík Vladislav 11:05
 2. Kyseľ Ján 11:10
 3. Repiský Marián 11:30
 4. Ganc Marek 11:44
 5. Gajdošík Marek 12:11
 6. Valica Peter 12:39
 7. Haluz Augustín 13:27
 8. Klement Ján 14:07
 9. Ungvarský Ján 20:03
 10. Hecl Marián 29:01

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 13:40

8. KOLO /VÝSLEDKY/ Gubáň – časovka

Kategória: 19–39 roční

 1. Mačaj Ondrej 12:28
 2. Haluz Lukáš 16:27
 3. Lauko Tomáš 18:16
 4. Ruman Peter  18:17
 5. Černica Dominik 18:25
 6. Legner Ľubomír 19:36

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 14:00
 2. Ganc Marek 14:18
 3. Repiský Marián 15:19
 4. Valica Peter 15:40
 5. Gajdošík Marek 15:42
 6. Haluz Augustín 17:40
 7. Klement Ján 18:40
 8. Ungvarský Ján 18:53
 9. Machovič Jozef 22:35
 10. Hecl Marián 27:40

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 16:48
 2. Machovičová Ľuba 27:47

9. KOLO /VÝSLEDKY/ Bzovík – Mladonice – Bzovík

Kategória: 19–39 roční

 1. Mačaj Ondrej
 2. Lauko Tomáš
 3. Haluz Lukáš
 4. Černica Dominik
 5. Ruman Peter
 6. Legner Ľubomír

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján
 2. Ľalík Vladislav
 3. Valica Peter
 4. Gajdošík Marek
 5. Klement Ján
 6. Ungvarský Ján
 7. Hecl Marián
 8. Machovič Jozef

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória
 2. Machovičová Ľuba

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Kategória: 19–39 roční

 1. Mačaj Ondrej 140 bodov
 2. Lauko Tomáš 128 bodov
 3. Černica Dominik 123 bodov
 4. Legner Ľubomír 115 bodov

Účasť na menej ako 7 pretekoch:
Haluz Lukáš 55 bodov
Ruman Peter 49 bodov
Dudák Matej 39 bodov
Houda Lukáš 37 bodov
Králik 19 bodov
Gregáň Rado 18 bodov

Kategória 40 roční a starší

 1. Repiský Marián 125 bodov
 2. Gajdošík Marek 124 bodov
 3. Valica Peter 121 bodov
 4. Haluz Augustín 106 bodov
 5. Klement Ján 105 bodov
 6. Ungvarský Ján 96 bodov

Účasť na menej ako 7 pretekoch:
Kyseľ Ján 119 bodov
Ganc Marek 114 bodov
Ľalík Vladislav 76 bodov
Machovič Jozef 76 bodov
Hecl Marián 49 bodov
Macko Pavel 16 bodov

Kategória ženy a dievčatá

 1. Klementová Viktória 140 bodov