KCL 2015

Krupinská cyklistická liga 2015
rozpis etáp-propozície – 9. kôl štart každého kola v stredu o 17:00 hod

24. jún 2015
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

1. júl 2015
Bzovík- Senohrad -Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

8. júl 2015
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

15. júl 2015
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

22. júl 2015
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom

29. júl. 2015
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

5. aug. 2015
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

12. aug. 2015
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

19. aug. 2015
Bzovík-Senohrad- Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu o 17:00 hod. za každého počasia, prezentácia o 16:40 – 16:55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2015 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5o okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

mapy etáp:

 

1. KOLO KCL 2015 Časovka Nová Hora

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. do 14 rokov Klement Mário 21:20
1. 19-39 roční Máčaj Ondrej 10:12
2. Bendžo Andrej 10:40
3. Čunderlík Róbert 10:44
4. Gajdošík Marek 14:22
5. Černica Dominik 15:13
1. 40 rokov a viac Kyseľ Ján 11:37
2. Ganc Marek st. 12:26
3. Valica Peter 13:13
4 Klement Ján 15:14
5. Haluz Augustín 16:15
Hecl Marián 28:25
1. Ženy a dievčatá Klementová Viktória 29:20

2. KOLO KCL 2015 Bzovík – Senohrad – Bzovík

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. 19-39 roční Máčaj Ondrej 43:20
2. Čunderlík Róbert 43:50
3. Bendžo Andrej 47:30
4. Gajdošík Štefan 48:05
5. Gajdošík Marek 42:50
6. Kamenský Ján 52:51
7. Černica Dominik 59:41
1. 40 rokov a viac Kyseľ Ján 47:15
2. Ganc Marek st. 48:06
3. Valica Peter 51:55
4 Klement Ján 59:40
5. Haluz Augustín 01:04:50

3. KOLO KCL 2015 Časovka Vajsov

Poradie Kategória Meno priezvisko Čas
1. 19-39 roční Čunderlík Róbert 12:14
2. Máčaj Ondrej 12:24
3. Gajdošík Ján 13:28
4. Gajdošík Štefan 13:54
5. Gajdošík Marek 16:10
1. 39 rokov a viac Kyseľ Ján 13:32
2. Valica Peter 15:58
3. Klement Ján 16:53
4 Haluz Augustín 17:43

 

4. Kolo: BABINSKÉ OKRUHY  15. 7. 2015

Do 15 rokov

Klement Mário, 3 kolá,  34:00

ŽENY

Melagová Janka, 5 kôl,   39:00

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Máčaj Ondrej: 30:23
 2. Miesto: Čunderlík Róbert: 30:23
 3. Miesto: Ganc Marek ml.: 30:24
 4. Miesto: Gajdošík Štefan: 31:02
 5. Miesto: Bendžo Andrej: 31:02
 6. Miesto: Gajdošík Marek: 35:25
 7. Miesto: Černica Dominik: 35:54

40 a viac rokov

 1. Miesto: Valica Peter: 33:34
 2. Miesto: Haluz Augustín: 37:40
 3. Miesto: Klement Ján: 37:40
 4. Miesto: Benko Vladimír: 39:56
 5. Miesto: Marián Hecl st., 3 kolá, 30:23

5. Kolo: KRUPINA – RÁZDIEL  22. 7. 2015

DO 15 ROKOV

Klement Mário  50:52

ŽENY

Hanesová Júlia  27:30

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Čunderlík Róbert: 22:00
 2. Miesto: Bendžo Andrej: 22:05
 3. Miesto: Fraňo Martin: 24:30
 4. Miesto: Gajdošík Marek: 30:25
 5. Miesto: Černica Dominik: 31:18

Nad 39 rokov

 1. Miesto: Ganc Marek: 24:00
 2. Miesto: Mackov Pavel: 25:10
 3. Miesto: Valica Peter: 28:05
 4. Miesto: Klement Ján: 31:38
 5. Miesto: Haluz Augustín: 35:00
 6. Miesto: Benko Vladimír 36:00
 7. Miesto: Hecl Marian 59:00

6. Kolo: PLIEŠOVSKÉ OKRUHY  29. 7. 2015

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Zimány Kristián
 2. Miesto: Čunderlík Róbert
 3. Miesto: Gajdošík Ján
 4. Miesto: Máčaj Ondrej
 5. Miesto: Bendžo Andrej
 6. Miesto: Ganc Marek ml.
 7. Miesto: Mlynár Michal

Nad 39 rokov

 1. Miesto: Ganc Marek st.
 2. Miesto: Valica Peter
 3. Miesto: Haluz Augustín
 4. Miesto: Hecl Marián

7. Kolo: BABINSKÉ OKRUHY  5. 8. 2015

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Gajdošík Ján
 2. Miesto: Gajdošík Štefan
 3. Miesto: Gajdošík Marek
 4. Miesto: Černica Dominik

Nad 39 rokov

 1. Miesto: Ganc Marek st.
 2. Miesto: Mackov Pavel
 3. Miesto: Valica Peter
 4. Miesto: Haluz Augustín
 5. Miesto: Klement Ján
 6. Miesto: Hecl Marián

Ženy

 1. Miesto: Melagová

8. Kolo: ČASOVKA GUBÁŇ 12. 8. 2015

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Máčaj Ondrej: 12:19
 2. Miesto: Bendžo Andrej: 13:24
 3. Miesto: Čunderlík Robo: 13:47
 4. Miesto: Zimány Kristián: 14:23
 5. Miesto: Gajdošík Ján: 14:44
 6. Miesto: Gajdošík Štefan: 14:47
 7. Miesto: Gajdošík Marek: 17:08
 8. Miesto: Černica Dominik: 17:24

Nad 39 rokov

 1. Miesto: Ganc Marek st.: 14:44
 2. Miesto: Valica Peter: 15:47
 3. Miesto: Klement Ján: 18:02
 4. Miesto: Haluz Augustín: 19:00
 5. Miesto: Hecl Marián: 31:00

Ženy

 1. Miesto: Melagová Jana: 31:00

9. Kolo: MLADONICE 19. 8. 2015

19 – 39 rokov

 1. Miesto: Máčaj Ondrej
 2. Miesto: Zimány Kristián
 3. Miesto: Černica Dominik
 4. Miesto: Bendžo Andrej

Nad 39 rokov

 1. Miesto: Valica Peter
 2. Miesto: Klement Ján
 3. Miesto: Hecl Marián

CELKOVÉ VÝSLEDKY: KCL2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *