KCL 2016

Krupinská cyklistická liga 2016
rozpis etáp-propozície – 9. kôl štart každého kola v stredu o 17:00 hod

29. jún 2016
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

6. júl 2016
Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík etapa s hromadným štartom

13. júl 2016
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

20. júl 2016
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

27. júl 2016
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom

3. aug. 2016
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

10. aug. 2016
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

17. aug. 2016
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

24. aug. 2016
Bzovík-Mladonice-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu o 17:00 hod. za každého počasia, prezentácia o 16:40 – 16:55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2015 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5o okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

mapy etáp:

 


1. KOLO /VÝSLEDKY/
ČASOVKA Nová Hora

Kategória: 14 roční a mladší

 1. Ungvarský Lukáš 12:10

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 10:01
 2. Gajdošík Štefan 10:19
 3. Gajdošík Marek 14:21
 4. Černica Dominik 14:37
 5. Repiský Marian 15:37
 6. Legner Ľubo 17:23

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 11:04
 2. Valica Peter 13:46
 3. Kyseľ Ján 14:02
 4. Haluz Augustín 14:43
 5. Hecl Marian 28:04

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 14:04
 2. Meľagová Jana 19:58

2. KOLO /VÝSLEDKY/
BZOVÍK – LITAVA – SENOHRAD – BZOVÍK (25 km)


Kategória: 14 roční a mladší

 1. Ungvarský Lukáš

Kategória: 19–39 roční

 1. Gajdošík Štefan 43:20
 2. Zimány Kristián 43:20
 3. Gajdošík Marek 53:20
 4. Repiský Marian 55:00
 5. Černica Dominik
 6. Mlynár Michal

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 46:00
 2. Kyseľ Ján 50:25
 3. Valica Peter
 4. Haluz Augustín
 5. Ungvarský Ján
 6. Hecl Marian

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 53:20

3. KOLO /VÝSLEDKY/
ČASOVKA VAJSOV – NOVÁ HORA 5,9 km

Kategória: 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 20:52

Kategória: 15–19 roční a mladší

 1. Ľupták Ondrej 18:02

Kategória: 19–39 roční

 1. Zimány Kristián 11:41
 2. Gajdošík Ján 12:01
 3. Gajdošík Štefan 12:17
 4. Gajdošík Marek 14:21
 5. Černica Dominik 15:52
 6. Repiský Marian 16:10
 7. Legner Ľubomír 17:13

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 12:04
 2. Kyseľ Ján 13:48
 3. Valica Peter 14:23
 4. Haluz Augustín 15:37
 5. Klement Ján 16:06
 6. Machovič Jozef 21:06
 7. Hecl Marian 29:02

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 14:23

4. KOLO /VÝSLEDKY/
BABINÁ

Kategória do 14 rokov:

 1. Lukáš Ungvarský 33:20
 2. Mário Klement 38:25

Kategória od 15-18 rokov

 1. Ondrej Ľupták 40:23

Kategória od 19 – 40 rokov

 1. Ján Gajdošík 29:34
 2. Štefan Gajdošík 29:34
 3. Miroslav Debnár 29:34
 4. Dominik Zaťko 29: 40
 5. Ondrej Máčaj 29:57
 6. Marek Gajdošík 33:47
 7. Marián Repiský 35:27
 8. Dominik Černica 35:52
 9. Ľuboš Legner 39:20

Kategória 41 a viac rokov

 1. Marek Ganc 31:15
 2. Ján Kyseľ 31:15
 3. Pavel Mackov 31:15
 4. Vlastimil Zverko 33:10
 5. Peter Valica 33:20
 6. Augustín Haluz 35:28
 7. Ján Ungvarský 40:40
 8. Klement Ján 4 kolá
 9. Machovič Jozef 3 kolá
 10. Marián Hecl 2 kolá

Kategória ženy a dievčatá

1. Ľubica Machovičová 2 kolá


5. KOLO /VÝSLEDKY/
KRUPINA – RÁZDIEL


Kategória: 14 roční a mladší

 1. Ungvarský Lukáš 25:30
 2. Klement Mário 36:52

Kategória: 19–39 roční

 1. Gajdošík Ján 21:34
 2. Máčaj Ondrej 21:39
 3. Gajdošík Marek 28:23
 4. Repiský Marian 28:43
 5. Černica Dominik 28:48
 6. Legner Ľubomír 34:16

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 23:20
 2. Macko Pavel 26:10
 3. Valica Peter 17:20
 4. Haluz Augustín 30:08
 5. Klement Ján 35:04
 6. Ungvarský Ján 36:20
 7. Machovič Jozef 38:15
 8. Hecl Marian 55:50

Kategória ženy a dievčatá

 1. Machovičová Ľubica 50:30

6. KOLO /VÝSLEDKY/
Pliešovské okruhy

Kategória: 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 38:17

Kategória: 15–18 roční

 1. Ľupták Ondrej 33:47

Kategória: 19–39 roční

 1. Gajdošík Ján 24:18
 2. Zimány Kristián 24:20
 3. Gajdošík Štefan 24:25
 4. Máčaj Ondrej 24:35
 5. Gajdošík Marek 28:42
 6. Repiský Marian 30:14
 7. Černica Dominik 31:15
 8. Legner Ľubomír 33:48

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 25:52
 2. Kyseľ Ján 25:52
 3. Macko Pavel 26:24
 4. Valica Peter 28:40
 5. Haluz Augustín 32:08
 6. Klement Ján 38:17
 7. Hecl Marian – kolo

Kategória ženy a dievčatá

 1. Pavlendová Alžbeta 25:50
 2. Gajdošíková Oľga 28:41

7. KOLO /VÝSLEDKY/
Babiná

Kategória: 15–18 roční

 1. Ľupták Ondrej 35:10

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 27:00
 2. Gajdošík Marek 29:10
 3. Repiský Marian 29:10

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 27:00
 2. Klement Ján 29:15
 3. Valica Peter 29:17
 4. Haluz Augustín 33:00

8. KOLO /VÝSLEDKY/
Gubáň

Kategória: 14 roční a mladší

 1. Ungvarský Lukáš 14:43
 2. Klement Mário 23:53

Kategória: 15–18 roční

 1. Ľupták Ondrej 17:07

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 12:19
 2. Zimány Kristián 13:04
 3. Gajdošík Štefan 13:06
 4. Gajdošík Marek 16:46
 5. Černica Dominik 17:25

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 14:04
 2. Kyseľ Ján 14:22
 3. Macko Pavel 14:51
 4. Valica Peter 15:30
 5. Klement Ján 18:50
 6. Haluz Augustín 18:48
 7. Ungvarský Ján 19:09
 8. Machovič Jozef 27:13
 9. Wahland Jozef 27:43
 10. Hecl Marian 34:00

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 16:24
 2. Meľagová Jana 24:27

9. KOLO /VÝSLEDKY/
Mladonice

Kategória: 14 roční a mladší

 1. Ungvarský Lukáš 34:40
 2. Klement Mário 52:00

Kategória: 15–18 roční

 1. Ľupták Ondrej 39:00

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 31:00
 2. Gajdošík Štefan 32:50
 3. Gajdošík Marek 37:00
 4. Repiský Marian 37:30
 5. Černica Dominik 40:40
 6. Legner Ľubomír 44:00
 7. Bohovic Ján 47:00

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 33:30
 2. Kyseľ Ján 34:00
 3. Valica Peter 36:00
 4. Haluz Augustín 41:00
 5. Ungvarský Ján 43:30
 6. Klement Ján 52:00
 7. Machovič Jozef 52:30
 8. Hecl Marian 1:01:00

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 36:00
 2. Melágová Jana 55:08
 3. Machovičová Ľubica 1:15:00

CELKOVÉ PORADIE KCL 2016

Kategória do 14 rokov:

 1. Ungvarský Lukáš 120 bodov
 2. Klement Mário 116 bodov

Kategória od 15-18 rokov

 1. Ľupták Ondrej 140 bodov

Kategória od 19 – 39 rokov

 1. Máčaj Ondrej 132 bodov
 2. Gajdošík Štefan 131 bodov
 3. Gajdošík Marek 125 bodov
 4. Repiský Marian 114 bodov
 5. Černica Dominik 111 bodov
 6. Legner Ľubomír 86 bodov

 7. Gajdošík Ján 79 bodov
 8. Zimány Kristián 77 bodov
 9. Debnár Miroslav 18 bodov
 10. Zaťko Dominik 17 bodov
 11. Mlynár Michal 15 bodov
 12. Bohovic Ján 14 bodov

Kategória 40 a viac rokov

 1. Ganc Marek 140 bodov
 2. Kyseľ Ján 132 bodov
 3. Valica Peter 126 bodov
 4. Haluz Augustín 118 bodov
 5. Klement Ján 110 bodov
 6. Hecl Marian 96 bodov
 7. Ungvarský Ján 75 bodov
 8. Machovič Jozef 68 bodov

 9. Mackov Pavel 73 bodov
 10. Zverko Vlastimil 17 bodov
 11. Wahlandt Jozef 12 bodov

Kategória ženy a dievčatá

 1. Gajdošíková Oľga 119 bodov

 2. Machovičová Ľubica 58 bodov
 3. Melagová Jana 57 bodov
 4. Pavlendová Alžbeta 20 bodov