KCL 2017

Krupinská cyklistická liga 2017
rozpis etáp-propozície – 9 kôl, štart každého kola je vždy v stredu o 17:00 hod.

28. jún 2017
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov

5. júl 2017
Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík etapa s hromadným štartom

12. júl 2017
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov

19. júl 2017
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom

26. júl 2017
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom

2. aug. 2017
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom

9. aug. 2017
Krupina-Dráhy (Časovka jednotlivcov)

16. aug. 2017
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov

23. aug. 2017
Bzovík-Mladonice-Bzovík etapa s hromadným štartom

Štart každého kola je v stredu o 17:00 hod. za každého počasia, prezentácia o 16:40 – 16:55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.

Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:

1. kategória
14-roční a mladší

2. kategória
15-18 roční

3. kategória
19-39 roční

4. kategória
40 rokov a starší

5. kategória
dievčatá a ženy

Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2017 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk

Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:

1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.
4. Časovka Krupina-Dráhy je dlhá 4 km, štart je za zberným dvorom.

1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5 okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce

mapy etáp:

 

1. KOLO /VÝSLEDKY/
ČASOVKA Nová Hora

Kategória: 14–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 11:29

Kategória: 19–39 roční

 1. Černica Dominik 16:31
 2. Legner Ľubo 17:00

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 12:29
 2. Valica Peter 13:02
 3. Kyseľ Ján 13:18
 4. Gajdošík Marek 13:46
 5. Repiský Marian 14:02
 6. Haluz Augustín 15:23

2. KOLO /VÝSLEDKY/
BZOVÍK
Kategória 19-39:
 1. Máčaj Ondrej 43:40
 2. Zimány Kristián 46:09
 3. Gajdošík Štefan 46:10
 4. Legner Ľuboš 1 hod. 3 min.
Kategória: 40 viac
 1. Ganc Marek 46:10
 2. Valica Peter 50:54
 3. Gajdošík Marek 52:28
 4. Repiský Marián 52:28
 5. Haluz Augustín 58:15
 6. Machovič Jozef 1 hod. 16 min.

3. KOLO /VÝSLEDKY/
ČASOVKA Vajsov

Kategória: 14 a mladší

 1. Klement Mário 23:00

Kategória: 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 13:39
 2. Ľupták Ondrej 16:32

Kategória: 19–39 roční

 1. Zimány Kristián 12:26
 2. Legner Ľubo 18:37
 3. Černica Dominik 18:53

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 13:46
 2. Kyseľ Ján 14:36
 3. Valica Peter 14:50
 4. Gajdošík Marek 15:09
 5. Repiský Marián 15:31
 6. Haluz Augustín 16:57
 7. Hecl Marián 38:50

Kategória: ženy

 1. Černicová Janka 24:35

4. KOLO /VÝSLEDKY/
BABINÁ

Kategória 14 rokov a mladší
1. Mário Klement – 1 kolo

Kategória: ženy
1. Janka Černicová – 1 kolo

Kategória: 15–18 roční
1. Matej Dudák 29:26
2. Ondrej Ľupták – 1 kolo

Kategória: 19–39 roční
1. Kristián Zimány 29:16
2. Ondrej Máčaj 29:17
3. Ľuboš Legner – 1 kolo
4. Dominik Černica – 1 kolo

Kategória 40 roční a starší
1. Marek Ganc 29:28
2. Marek Gajdošík 32:21
3. Vladimír Kóši 32:22
4. Peter Valica 32:24
5. Marián Repiský 34:08
6. Augustín Haluz 36:35
7. Jozef Machovič – 1 kolo
8. Marián Hecl – 2 kolá

časy jednotlivých kôl:
1. kolo 6:22
2. kolo 5:44
3. kolo 5:45
4. kolo 5:45
5. kolo 5:40


5. KOLO /VÝSLEDKY/
KRUPINA – RÁZDIEL


Kategória: 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 36:52
 2. Klementová Viktória 44:10
 3. Sýkorová Natália 45:00

Kategória: 15–18 roční
1. Matej Dudák 29:26

Kategória: 15–18 roční
1. Matej Dudák 22:46
2. Ungvarský Lukáš – 23:00
2. Ľupták Ondrej  – 29:00

Kategória: 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 21:00
 2. Gajdošík Štefan 23:30
 3. Černica Dominik 31:15
 4. Legner Ľubomír 37:

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 24:00
 2. Ganc Marek 24:02
 3. Valica Peter 24:55
 4. Gajdošík Marek 26:30
 5. Repiský Marián 27:37
 6. Beňovic Ján 29:40
 7. Haluz Augustín 29:57
 8. Ungvarský Ján 30:10
 9. Machovič Jozef 45:00
 10. Hecl Marian 54:00

Kategória ženy a dievčatá

 1. Černicová Janka 54:00

6. KOLO /VÝSLEDKY/
Pliešovské okruhy 3 kolá – 24 km

Kategória 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 3 kolá
 2. Klementová Viktória 2 kolá
 3. Sýkorová Natália 2 kolá

Kategória 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 26:40
 2. Matej Dudák 26:41

Kategória 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 26:14
 2. Gajdošík Štefan 27:05
 3. Černica Dominik 33:42
 4. Legner Ľubomír 36:26

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 27:25
 2. Gajdošík Marek 28:45
 3. Repiský Marián 28:46
 4. Valica Peter 28:50
 5. Haluz Augustín 33:20
 6. Ungvarský Ján 34:25
 7. Machovič Jozef
 8. Hecl Marián 1 kolo

Kategória ženy a dievčatá

 1. Černicová Janka 43:00

7. KOLO /VÝSLEDKY/
Časovka dráhy

Kategória 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 19:46

Kategória 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 10:46

Kategória 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 9:24
 2. Černica Dominik 15:07
 3. Legner Ľubomír 17:17

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 11:40
 2. Repiský Marián 13:00
 3. Valica Peter 13:16
 4. Haluz Augustín 13:45
 5. Ungvarský Ján 14:54
 6. Hecl Marián 28:26

Kategória ženy a dievčatá

 1. Černicová Janka 19:04

8. KOLO /VÝSLEDKY / časovka Krupina – Gubáň, 5,8 km

Kategória 14 roční a mladší

 1. Klement Mário 24:49

Kategória 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 14:01
 2. Ondrej Ľupták 19:49

Kategória 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 13:18
 2. Gajdošík Štefan 14:44
 3. Černica Dominik 19:44
 4. Legner Ľubomír 20:16

Kategória 40 roční a starší

 1. Ganc Marek 14:20
 2. Kyseľ Ján 14:56
 3. Valica Peter 16:00
 4. Repiský Marián 16:51
 5. Haluz Augustín 18:41
 6. Machovič Jozef 21:55
 7. Hecl Marián 39:05

Kategória ženy a dievčatá

 1. Černicová Janka 25:08

9. KOLO /VÝSLEDKY / Mladonický okruh

Kategória 15–18 roční

 1. Ungvarský Lukáš 33:05

Kategória 19–39 roční

 1. Máčaj Ondrej 33:10
 2. Gajdošík Štefan 34:10
 3. Černica Dominik 44:30

Kategória 40 roční a starší

 1. Kyseľ Ján 34:11
 2. Valica Peter 37:10
 3. Gajdošík Marek 37:40
 4. Repiský Marián 37:42
 5. Haluz Augustín 41:00
 6. Ungvarský Ján 41:30
 7. Hecl Marián 01:05:00

Kategória ženy a dievčatá

 1. Černicová Janka 51:00

CELKOVÉ VYHODNOTENIE KCL 2017

Kategória 14 roční a mladší body
Klement Mário 120
Klementová Viktória 38
Sýkorová Natália 36
Ani jeden pretekár neabsolvoval 7 povinných kôl
Kategória 15 – 18 roční  body
1. Ungvarský Lukáš 139
Ľupták Ondrej 75
Dudák Matej 59
Kategória 19 – 39 roční body
1. Máčaj Ondrej 139
2. Černica Dominik 128
3. Legner Ľubomír 125
Gajdošík Štefan 94
Zimány Kristián 59
Kategória 40 roční a starší body
1. Kyseľ Ján 136
2. Valica Peter 129
3. Gajdošík Marek 125
4. Repiský Marián 118
5. Haluz Augustín 111
6. Hecl Marián 94
Ganc Marek 119
Machovič Jozef 70
Ungvarský Ján 59
Kóši Vladimír 18
Beňovic Ján 15
Kategória ženy body
1. Černicová Janka 140

Vyhlásenie celkových výsledkov dňa 8. septembra