Členská schôdza

By | 24. Január 2009

Členská schôdza “priniesla” nového predsedu, nových členov výboru a revíznej komisie

Členskej schôdze CK Krupina sa zúčastnilo 18 jej členov, ktorí jednohlasne zvolili po návrhu P. Valicu za nového predsedu klubu Jaroslava Paulínyho. Zmeny nastali aj vo výbore, kde P. Valicu a D. Rosevákovú nahradili Andrej Zimány a Jaroslav Paulíny. Trénersky post ostal  zatial neobsadený. Na schôdzi bol ďalej schálený aj kandidát na konferenciu SZC – p. Paulíny a príprava 14. ročníka “Cena Krupiny” 18. apríl kritérium Dudince a 19 apríl preteky jednotlivcov Krupina.

Nová štruktúra klubu:

predseda
Jaroslav Paulíny

členovia výboru
František Haluz
Jaroslav Paulíny
Andrej Zimány

revízna komisia
predseda Monika Bôžiková
a členovia Olinka Parobková,
Marek Gajdošík

tréner klubu???

p1020668p1020669p1020650p1020666p1020664

p10206631p1020657p1020655p1020662p1020661p1020659

p1020654

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *