Pozvánka

By | 20. Január 2015

Výbor CK Krupina pozýva,

svojich členov ale aj záujemcov o členstvo, na konferenciu CK Krupina,
ktorá sa uskutoční dňa 27. 1. 2015 (utorok) o 18:00 hod. v jedálni FITNES-CENTRA v Krupine.

Program:
1. Zahájenie
2. Voľby komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení
4. Diskusia
5. Voľby orgánov CK
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *