Pozvánka na konferenciu CK Krupina

By | 16. Január 2018

Predseda CK Krupina pozýva všetkých členov na konferenciu klubu, ktorá sa bude konať dňa 26. 1. 2018 o 17:00 hod. v budove sklenárstva na Kuzmányho ulici 21 v Krupine. 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisií – volebnej a návrhovej
  3. Správa o činnosti CK v roku 2017
  4. Správa o hospodárení a kontrole hospodárenia v roku 2017
  5. Diskusia
  6. Voľba správnej rady CK Krupina
  7. Voľba dozornej rady CK Krupina
  8. Plán činnosti CK Krupina na rok 2018
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

Teším sa na vašu účasť.
Jaroslav Paulíny – Predseda CK Krupina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *